Katou Fumiyo manager

KatouFumiyo 09 FlavioGallozzi 200x300 Katou Fumiyo manager

Portrait of Katou Fumiyo manager director at Washi Life Kyoto, photo © Flavio Gallozzi Japan カメラマン 喜多方市 写真館 日本 ポルトライト