Saeko Murakami architect

Saeko248bw FlavioGallozzi 199x300 Saeko Murakami architect

Portrait of Saeko Murakami, architect portrait, photo © Flavio Gallozzi photographer Japan カメラマン 喜多方市 写真館 日本 ポルトライト